Bra för dig, bra för vår planet och bra för djuren!

BRA FÖR DIG

En vegetabilisk kost har många hälsofördelar. Den innehåller mycket omättat fett, samt mindre kolesterol och mättade fetter. Du har en lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om du äter mindre kött och mer fullkornsprodukter, baljväxter, grönsaker, frukt och nötter. Därför är det allt fler läkare och hälsoorganisationer som rekommenderar en vegetabilisk kost. Men det är viktigt att se till att du får i dig tillräckligt med järn, protein och vitamin B12. Därför använder vi mycket soja i våra produkter, som har en hög proteinhalt. Dessutom tillsätter vi vitamin B12 och järn till våra produkter för att du ska få i dig tillräckligt av dessa viktiga näringsämnen.

BRA FÖR VÅR PLANET

Är det inte fantastiskt att du kan bidra till att förändra världen genom att äta vegetabiliskt? Livsmedelsproduktionen står nämligen för en stor del utsläppen av växthusgaser. Genom att inte äta kött kan vi minska världens koldioxidutsläpp med 24 procent, vilket motsvarar utsläppen från 240 miljoner bilar. Som ett exempel leder produktionen av 1 kg nötkött till utsläpp på 10–30 kg koldioxid. Detta kan jämföras med produktionen av 1 kg tofu, som endast leder till utsläpp på 1 kg koldioxid.

Dessutom minskar användningen av jordbruksmark och vatten för att odla det foder som krävs för boskapsuppfödningen. För att producera 1 kg kött behövs det 7 kg soja. Det är alltså mycket mer effektivt att direkt bearbeta denna soja till köttersättningsprodukter. Endast 6 procent av världens sojaproduktion omsätts direkt i sojamjölk eller köttersättningsprodukter. En övervägande del används inom boskapsindustrin och för produktion av biodrivmedel. Om vi skulle ersätta nötkött med bönor frigörs hela 42 procent av jordbruksmarken i USA.

Vegetabilisk mat har alltså en direkt påverkan på bibehållandet av biologisk mångfald och en mer hållbar resursanvändning. Förenta nationerna har mycket riktigt angivit att det bästa sättet att tackla klimatkrisen är att äta mindre kött.

Som ett exempel har Blonk, en specialist på hållbarhet inom agrikultur och livsmedelsbranschen genomfört en miljöjämförelse mellan vegetarisk färs, Vivera vegetabilisk färs och en blandköttfärs.

BRA FÖR DJUREN

Oavsett om det handlar om grisar, kor, kycklingar eller fiskar, leder den intensiva boskapsskötseln och fisket till onödigt lidande för miljarder djur varje år. Det handlar om varelser som besitter känslor, sociala färdigheter och en stark livslust. Genom att äta en vegetabilisk kost bidrar du till att färre djur lever under sådana förhållanden. En genomsnittlig person som äter en västerländsk diet förbrukar tusentals djur under sin livstid, och de flesta av dessa kommer från den industriella djurhållningen. Genom att äta vegetabiliskt i en månad kan du faktiskt rädda tre djurliv.