Samarbeten

Vi samarbetar med följande företag för att förbättra världen, tugga för tugga!

ProVeg
Vivera samarbetar med ProVeg. ProVeg är en internationell organisation som verkar för vegetabilisk mat. ProVeg arbetar i hela världen för att minska förbrukningen av animaliska produkter, och har som mål att den ska halveras till år 2040. ProVeg samarbetar med myndigheter, privata företag, offentliga instanser och vårdpersonal, och stöds av hundratusentals konsumenter i hela världen. Proveg har utvecklat appen Veggie Challenge och Vivera använder den för att hjälpa mer människor att gå över till växtbaserat.

Green Protein Alliance
Green Protein Alliance arbetar för att vi ska återgå till en kosthållning som bygger på växtbaserade produkter. Detta kallas ibland för proteinskiftet. Vivera ställer sig naturligtvis bakom denna strävan och det är därför vi är medlemmar. Vi vill göra det lättare för alla att välja ett vegetabiliskt alternativ!

Har du idéer eller förslag, eller vill du samarbeta med oss? Kontakta oss. #GoodnessMovement