Samarbeten

The Hunger Project

Vivera investerar i The Hunger Projects arbete i Etiopien, med speciellt fokus på att återställa Gewocha-skogen. The Hunger Project är en internationell ideell organisation med ett tydligt uppdrag: en värld fri från hunger.

Tillsammans med lokalbefolkningen runt Gewocha-skogen, är målet att återställa 10 000 hektar förstörd skog under de kommande tio åren. Återställningsarbetet genomförs i samarbete med WeForest och det viktigaste av allt, är det lokala samhällets medverkan. Målet är att de ska ta ansvar för Gewochas-skogens blomstrande framtid och dess invånare, i samarbete med lokala myndigheter.

Willem van Weede, VD för Vivera, om samarbetet med The Hunger Project: ”Det är avgörande att känna ett tydligt ansvar för livsmedelskedjan, utöver de produkter man köper och säljer. Livsmedel är en grundläggande global fråga.”

Och varför är just detta projekt värdefullt för Vivera, enligt Willem? ”The Hunger Project fokuserar inte bara på att stärka människor och bekämpa jorderosion genom återplantering av skog. Invånarna får också möjlighet att skapa en livsmedelsproducerande skog på sina marker, som ger dem tillgång till bättre näringsämnen och att tjäna extra pengar. Därmed får de ett hållbart alternativ, där de kan förlita sig på boskapsuppfödning för sitt kött. Detta är i linje med Viveras värderingar.”

Vi samarbetar med följande företag för att förbättra världen, tugga för tugga!

ProVeg
Vivera samarbetar med ProVeg. ProVeg är en internationell organisation som verkar för vegetabilisk mat. ProVeg arbetar i hela världen för att minska förbrukningen av animaliska produkter, och har som mål att den ska halveras till år 2040. ProVeg samarbetar med myndigheter, privata företag, offentliga instanser och vårdpersonal, och stöds av hundratusentals konsumenter i hela världen. Proveg har utvecklat appen Veggie Challenge och Vivera använder den för att hjälpa mer människor att gå över till växtbaserat.

Green Protein Alliance
Green Protein Alliance arbetar för att vi ska återgå till en kosthållning som bygger på växtbaserade produkter. Detta kallas ibland för proteinskiftet. Vivera ställer sig naturligtvis bakom denna strävan och det är därför vi är medlemmar. Vi vill göra det lättare för alla att välja ett vegetabiliskt alternativ!

Har du idéer eller förslag, eller vill du samarbeta med oss? Kontakta oss. #GoodnessMovement