Samarbeid

The Hunger Project

Vivera investerer i det arbeidet som The Hunger Project driver med i Etiopia for å gjenopprette Gewocha-skogen. The Hunger Project er en internasjonal ideell organisasjon med et betydningsfullt og viktig oppdrag: en verden uten sult.

Sammen med de lokalbefolkningen rundt Gewocha-skogen har de som mål å gjenopprette 10 000 hektar med hogstfelt i løpet av de neste 10 årene. Dette gjenopprettingsarbeidet utføres i samarbeid med «WeForest», og viktigst av alt med hjelp fra lokalsamfunnet. Målet er at de selv skal ta del i ansvar for den lyse fremtiden til Gewocha-skogen og de som bor der, og samarbeide med de lokale myndighetene.

Willem van Wede, administrerende direktør i Vivera, når det gjelder partnerskapet med “The Hunger Project”: “Det er avgjørende å anse seg å være ansvarlig for næringskjeden, utover produktene man kjøper og selger. Mat er en fundamental global problemstilling.”

Og hvorfor mener Willem at akkurat dette prosjektet så verdifullt for Vivera? «The Hunger Project fokuserer ikke kun på å styrke mennesker og bekjempe jorderosjon gjennom gjenplanting av skog. Innbyggerne får også muligheten til å etablere en «matskog» på jordene sine, slik at de får tilgang til bedre næringsstoffer og kan få en ekstra inntekt. Dette gir dem et levedyktig alternativ istedenfor å kun være avhengig av husdyrhold for å få tilgang til kjøtt. Det er på lik linje med Viveras verdier.»

ProVeg
Vivera jobber sammen med ProVeg. ProVeg er en internasjonal organisasjon som jobber for mer plantebasert mat. ProVeg jobber over hele verden for å redusere forbruket av animalske produkter, og målet er å halvere dette i 2040. ProVeg jobber sammen med myndigheter, private bedrifter, offentlige institusjoner, medisinske fagfolk og har støtte av flere hundretusen forbrukere over hele verden. Proveg har utviklet Veggie Challenge-appen, og Vivera har omfavnet denne for å hjelpe flere til å bytte til et mer plantebasert kosthold.

Green Protein Alliance
Green Protein Alliance jobber for å gå tilbake til et ernæringsmønster med plantebasert mat i hovedrollen. Dette kalles også proteinskiftet. Vi i Vivera støtter vi selvfølgelig dette, og derfor er vi medlem. Vi gjør det gjerne enklere for alle å velge plantebasert!

Har du også idéer eller forslag, eller vil du samarbeide med oss? Da hører vi det gjerne. #GoodnessMovement