BRA FOR DEG, PLANETEN OG DYRENE!

BRA FOR DEG

En plantebasert diett har mange helsefordeler. Den inneholder mye umettet fett og mindre kolesterol og mettet fett. Du har lavere risiko for hjerte- og karsykdommer hvis du spiser mindre kjøtt og mer fullkornsprodukter, belgfrukter, grønnsaker, frukt og nøtter. Derfor er det stadig flere leger og helseinstitusjoner som anbefaler en plantebasert diett. Det er imidlertid viktig å passe på å få i seg nok jern, proteiner og vitamin B12. Derfor bruker vi mye soya i produktene våre, for soya har høyt proteininnhold. I tillegg tilsetter vi vitamin B12 og jern til produktene våre slik at du ikke får mangel på dette.

BRA FOR PLANETEN

Er det ikke utrolig bra at du kan forandre verden bit for bit ved å spise plantebasert? Matproduksjon er nemlig ansvarlig for utslipp av store mengder drivhusgasser. Hvis vi hadde stoppet med å spise kjøtt ville verdens CO₂-utslipp bli redusert med 24 %, noe som kan sammenlignes med å parkere 240 millioner biler for godt. Tenk f.eks. på at produksjonen av 1 kilo storfekjøtt fører til utslipp av mellom 10 og 30 kg CO₂. Mens produksjonen av 1 kilo tofu fører til utslipp av kun 1 kg CO₂.

I tillegg trengs det mye mindre areal og vann for å dyrke vekster enn dyrefôr. Det trengs 7 kg soya for å produsere 1 kg kjøtt. Det er derfor mye mer effektivt å bruke denne soyaen til å lage kjøtterstatningsprodukter. Men kun 6 % av soyabønnene som dyrkes i verden brukes til å produsere soyamelk eller kjøtterstatningsprodukter. Størstedelen går til dyreindustrien og biodrivstoff. Hvis storfekjøtt hadde blitt erstattet av bønner, ville 42 % av jordbruksarealet i USA blitt frigjort.

Det å spise plantebasert mat har direkte påvirkning på bevaringen av biodiversitet og en mer bærekraftig bruk av naturressursene. Derfor har FN sagt at det å spise mindre kjøtt er den beste måten å få bukt med klimakrisen.

Som et eksempel har Blonk, spesialist på bærekraft innen jordbruk-matsektoren, sammenlignet vegetarisk kjøttdeig, Viveras plantebasert kjøttdeig og blandingskjøttdeig.

BRA FOR DYRENE

Uansett om det er griser, kyr, kyllinger eller fisker, så fører det intensive dyreholdet hvert eneste år til at flere milliarder dyr lider unødvendig mye. Alle disse dyrene er følende vesener med sosiale ferdigheter og livsvilje. Et plantebasert kosthold sørger for at antall dyr som lever under slike forhold reduseres. En gjennomsnittlig person med en vestlig diett spiser flere tusen dyr i løpet av livet, der de fleste av disse kommer fra gårdsbruk med industrielt driftssett. Bare det å spise plantebasert i én måned kan redde 2 dyreliv.