PRIVACYBELEID

Vivera B.V., gevestigd aan Handelsweg 9, 7451 PJ Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vivera.com Handelsweg 9 7451 PJ Holten +31 548 85 00 00

Persoonsgegevens die wij verwerken


Vivera B.V. Verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten of diensten aan ons levert. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijv. zoals vermeld in correspondentie of per telefoon.

Speciale of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij een ouder of voogd daartoe toestemming heeft gegeven. We kunnen echter niet vaststellen of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders daarom ook de online activiteiten van hun kinderen te volgen om te voorkomen dat zonder toestemming van de ouders gegevens over hun kinderen worden verzameld. Als u van mening bent dat wij de persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@vivera.com. Wij zullen de betreffende gegevens verwijderen.

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Vivera B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u indien nodig te kunnen bellen of e-mailen om onze diensten uit te voeren
Vivera B.V. analyseert uw gedrag op de website om deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vivera B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking ten aanzien van zaken die voor een persoon belangrijke gevolgen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen die door computerprogramma’s of -systemen worden genomen zonder de tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vivera B.V.).

Bewaren van persoonsgegevens

Vivera B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelstellingen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de bijbehorende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: tot 6 (zes) maanden.
 • Adresgegevens: tot 6 (zes) maanden.
 • Telefoonnummer: tot 6 (zes) maanden.
 • E-mailadres: tot 6 (zes) maanden of zolang u een actief abonnement hebt op de nieuwsbrief.
 • IP-adres: tot 6 (zes) maanden.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Vivera B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bedrijven die wij opdracht geven om uw gegevens te verwerken, sluiten met ons een verwerkingsovereenkomst af om uw gegevens even veilig en vertrouwelijk te behandelen. Vivera B.V. is verantwoordelijk voor die verwerking.

Cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken

Vivera B.V. maakt gebruik van analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u de website van Vivera B.V. voor het eerst bezoekt. Vivera B.V. gebruikt cookies met louter analytische en technische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat instellingen, zoals uw voorkeuren, worden opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en deze functie te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw internetbrowser de instellingen te wijzigen, zodat er geen cookies meer worden opgeslagen. U kunt in de browserinstellingen ook alle informatie verwijderen die is opgeslagen. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies van derden gebruikt

Deze derden zijn adverteerders, social media-bedrijven, enz.

Een overzicht van de gebruikte cookies:

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die het websiteverkeer meet
 • Bewaartermijn: 2 (twee) jaar

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. U hebt tevens het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Vivera B.V. en u hebt recht op een goede gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt vragen of wij u of een andere organisatie een computerbestand toesturen dat de persoonlijke gegevens bevat die wij over u hebben.

U kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vivera.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. U kunt op dit exemplaar uw foto, de MRZ (machineleesbare zone: het gebied met cijfers en letters onderaan op het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart maken zodat deze niet zichtbaar zijn. Dit is in het belang van de bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vivera B.V. wijst u ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Bescherming persoonsgegevens

Vivera B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongevraagde publicatie en onwettige wijzigingen tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens onvoldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@vivera.com