Samenwerkingen

Samen met deze bedrijven proberen wij hap voor hap de wereld beter te maken!

ProVeg
Vivera werkt samen met ProVeg. ProVeg is een internationaal organisatie die zich inzet voor plantaardige voeding. ProVeg werkt wereldwijd aan de vermindering van de consumptie van dierlijke producten, met als missie om die in 2040 te halveren. ProVeg werkt met overheden, private bedrijven, publieke instituties, medische professionals en beschikt over een achterban van honderdduizenden consumenten wereldwijd. Proveg heeft de Veggie Challenge app ontwikkelt en Vivera heeft deze omarmt om meer mensen te helpen om de switch naar plantaardig te maken.

Green Protein Alliance

De Green Protein Alliance zet zich in om terug te keren naar een voedselpatroon met plantaardig in de hoofdrol. Dit wordt ook wel de eiwittransitie genoemd. Als Vivera staan wij daar natuurlijk achter, en daarom zijn wij lid. Wij maken het graag voor iedereen makkelijker om vaker de plantaardige keuze te maken!

Heb je nog ideeën of suggesties, of wil je met ons samenwerken? Laat het ons weten. #GoodnessMovement

MORELIFE
LESSMEAT