Yhteistyökumppanit

The Hunger Project

Vivera panostaa The Hunger Project -hankkeeseen Etiopiassa, ja siinä erityisesti Gewocha-metsän ennallistamiseen. The Hunger Project on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on selkeä tehtävä: nälän poistaminen maailmasta.

Pyrkimyksenä on yhteistyössä Gewocha-metsän ympärillä asuvien paikallisten kanssa ennallistaa seuraavien 10 vuoden aikana 10 000 hehtaaria turmeltunutta metsää. Ennallistamistyö toteutetaan yhteistyössä WeForest-kansalaisjärjestön kanssa ja ennen kaikkea paikallisen yhteisön myötävaikutuksella. Tavoitteena on, että yhteisö ottaa vastuu Gewocha-metsän ja sen asukkaiden kukoistavasta tulevaisuudesta yhteistyössä paikallishallinnon kanssa.

Willem van Weede, Viveran toimitusjohtaja, kertoo yhtiön kumppanuudesta The Hunger Project -hankkeessa: ”Ostettavien ja myytävien tuotteiden lisäksi on ratkaisevan tärkeää mieltää olevansa vastuussa koko elintarvikeketjusta. Ruoka on keskeinen globaali kysymys.”

Ja miksi juuri tämä hanke on Willemin mukaan arvokas Viveralle? ”The Hunger Project -hankkeessa ei keskitytä pelkästään ihmisten voimaannuttamiseen ja maaperän eroosion torjumiseen uudelleenmetsittämisen avulla. Asukkaat saavat mailleen ruokaa tuottavan metsän, joka paitsi antaa heille parempia ravintoaineita tarjoaa myös mahdollisuuden lisätuloihin. Tämä on lisäksi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto karjankasvatukseen perustuvalle lihantuotannolle. Tämä kaikki sopii yhteen Viveran arvojen kanssa.”

ProVeg

Vivera toimii yhteistyössä ProVegin kanssa. ProVeg on kansainvälinen organisaatio, joka tekee työtä kasvisravinnon edistämiseksi. ProVeg toimii maailmanlaajuisesti tavoitteenaan vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta puoleen vuoteen 2040 mennessä. ProVeg tekee yhteistyötä hallitusten, yksityisten yritysten, julkisten laitosten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja silläon takanaan jo satojentuhansien kuluttajien tuki ympäri maailmaa. ProVeg on kehittänyt Veggie Challenge -sovelluksen, jonka Vivera on ottanut avosylin vastaan auttaakseen useampia ihmisiä siirtymään kasvisravintoon.

Green Protein Alliance

Green Protein Alliance haluaa edistää palaamista takaisin ruokavalioon, jonka perusta on kasvipohjainen ravinto. Tätä kutsutaan myös ”proteiinisiirtymäksi”. Me Viveralla tietysti kannatamme ajatusta, ja olemme siksi tämän järjestön jäsen. Haluamme tehdä jokaiselle helpommaksi valita useammin kasvipohjaisia tuotteita!

Onko sinulla ideoita tai ehdotuksia, tai haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme? Kerro siitä meille. #GoodnessMovement

Eat open minded