Vad Vivera gör

VÅRA FÖRPACKNINGAR

Kartong
Våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad kartong.  Den kommer från skogar som brukas av Forest Stewardship Council. FSC ser till att skogarna bibehålls genom ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk, och det är goda nyheter för vår planet. Dessutom är den lätt att sortera ut och återvinna!

Brickorna
De brickor i vilka våra produkter ligger, är till 100 procent tillverkade av material från PET-flaskor. Vi söker också ständigt efter nya hållbara lösningar för våra fantastiska vegetabiliska produkter, men med hänsyn till livsmedelssäkerheten och hållbarheten finns det än så länge tyvärr inget alternativ till plast. Däremot har vi lyckats minska förbrukningen med 17 procent genom att använda tunnare plast. Detta är ett område som vi ständigt utvecklar!

INGREDIENSER

Soja
Vi använder en stor andel soja i våra välsmakande produkter eftersom soja är proteinrikt och innehåller mycket kostfibrer. Soja är snabbväxande och hela växten kan användas. Det gör soja till den gröda som är mest effektiv när det handlar om mängden producerat protein per hektar. Vår soja är GMO-fri och odlas i Frankrike, Nordamerika och Kina. Det betyder att den soja som vi köper in inte odlas på platser där det sker på bekostnad av regnskog eller annan natur. Vi hoppas att vi i framtiden kan köpa soja från lokala odlare. EU planerar att främja odling av proteinrika grödor i Europa. Det är naturligtvis något vi stöder helhjärtat, under förutsättning att denna soja uppfyller våra smak- och kvalitetskrav och att produktionen är tillräckligt stor att den tillgodoser vårt behov. Dessutom bidrar vi till organisationen RTRS, för att så mycket som möjligt stimulera odling av hållbar soja.